Επικοινωνία:
              4940, Χωριό Μπάνιτε, Οδός «Στέφαν Σταμπόλοφ» 2
       

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА

(По протокол № 45/ 91г. на Химическа лаборатория при НИКФР)

Обект: с. Баните – Смолянско, Пловдивска област.
Външен вид: бистра, безцветна, без мирис.
Температура: 42 градуса
рН: 7,35
Сух остатък при 105 градуса: 0,700г/л
Сух остатък при 180 градуса: 0,680г/л
В 1л. вода се съдържат:
АНИОНИ
Флуорид:
Хлорид:
Сулфат:
мг:
7.0
23.0
201.6
милимоли:
0.368
0.675
2.099
МВАЛ:
3.23
5.93
36.85
Карбонат: не се установи
Хидрокарбонат: 375.3 6.150 53.99

Хидросиликат: не се установи
Хидросулфид: не се установи
Нитрат: не се установи
Нитрит: не се установи
Хидрофосфат: не се установи
КАТИОНИ:
Амоний: не се установи
Натрий и калий:
Калций:
Магнезий:
Метасицилиева киселина:
Минерализиция:
227.6
27.8
1.3
88.4
952.9
9.896
0.694
0.053
1.132
21.067
86.88
12.19
0.93
 
 

В сравнение с анализа от 1984г. водата запазва непроменена основната си физико – химична характеристика.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на минералната вода с. Баните (Лъджа), Смолянско
    Минералната вода от с. Баните, Смолянско се характеризира като слабоминерална, хипертермална, хидрокарбонатно – сулфатна, натриева, флуорна и силициева, с алкална реакция. Водата е с добра санитарно – химична характеристика.У нас се срещат и други води с подобна физико-химична характеристика, каквито са водите от Благоевградския и Велинградския водоносен басейн.
    Съобразно физико-химичната си характеристика, минералната вода е подходяща за външно, питейно, инхалационно и иригационно приложение при широк кръг от заболявания.
    I. Външно балнеолечение - може да се прилага при следните заболявания:
       1. Опорно – двигателен апарат: заболявания от дегенеративно, възпалително и травматично естество:
          А) Дегенеративни ставни заболявания: артрозна болест – генерализирана или с различна локализация на ставния апарат.
          Б) Възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит, инфекартрити, болестта на Бехтерев (анкилозиращ спондилартрит) и др.
          В) Ортопедично – травматични заболявания: състояние след фрактури на костите; луксации; дисторзии; контузии; увреждане на меките тъкани; разкъсване на връзките на ставите; вродени състояния на опорно-двигателния апарат и състояние след операцията им. Усложнения след травматичните състояния – синдром на Зудек; болестта на Ти; контрактури на ставите и др.
          Г) Заболявания от пренапрежение на ставно – лигаментарния апарат и Вибрационна болест: тендинити, миозити, миотендовагинити,фибромиотизи, бурсити и др.
       2. Централна и периферна нервна система:
          А) Заболявания на централната нервна система от травматично – инфекциозно и токсично естество: остатъчни явления след преболедуване от менинго – миелорадикулити; епидемичен полиомиелит; енцефалит; арахноидит; травми на главния и гръбначния мозък и техните обвивки; интоксикации с олово, живак, въглероден диоксид и други токсични отрови на ЦНС. Детски церебрални парализи; атеросклероза на съдовете на главния мозък; преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение; състояние след мозъчен инсулт и др.
          Б) Заболявания на периферната нервна система от инфекциозен, травматичен и токсичен произход: невралгити; ганглионити; неврити; радикулити; дискова болест; нефрофибромиозити; състояние след операции по повод на ламенектомии и др.; травми на периферни нерви; фантомни болки и др.
          В) Заболявания на вегетативната нервна система: симпатоганглионити; соларити; вегетативна полиневропатия; болестта на Рейно и др.
          Г) Функционални нервни заболявания – неврози и неврастении.
       3. Сърдечно – съдова система:
          А) Хипертонична болест I – II по СЗО
          Б) Хипотонична болест
          В) Исхемична болест на сърцето
          Г) Състояние след преболедуване от сърдечен инфаркт
          Д) Състояние след преболедуване от инфекциозен или алергичен миокардит – 10 м. след преболедуването
          Е) Сърдечни пороци, без изразени явления на стеноза на митралната и аортната клапи; без тежки ритъмни нарушения и недостатъчност на кръвообръщението до ст.1 по СЗО
          Ж) Остатъчни явления след преболедуване от тромбофлебит, не по-рано от 4-6 месеца след завършването на острия стадий.
          З) Облитериращ тромбангиит ( болестта на Бюргер) и облитерираща склероза на съдовете на крайниците без дистрофични процеси
       4. Пикочо – полова система:
          А) Заболявания на женската пикочо-полова система: колпити; ендоцервицити; ендометрити; параметрити; салпингоефарити; овариа на хипофункция; дисменорея; пруритус вулве; стерилитет
          Б) Заболявания на мъжката пикочо – полова система: простатит; везикулит; уретрит; епидидемит; олигоспермия; стерилитет и др.
       5. Ендокринно – обменната система:
          А) Затлъстяване
          Б) Подагра
          В) Диабет – лека и средно тежка форма
       6. Професионални заболявания:
          А) Вибрационна болест
          Б) Професионални интоксикации
    II. Питейно балнеолечение може да се прилага при следните заболявания:
       1. Стомашно – чревен тракт:
          А) Гастрит – хиперациден; язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника; езофагит.
          Б) Хронични възпалителни процеси на червата: дуоденит; ентерит; колит; ентероколит; функционални разтройства на стомаха и червата.
          В) Състояние след операция на хранопровода, стомаха и червата.
       2. Чернодробно – жлъчен апарат:
          А) Хронични възпалителни процеси на черния дроб и жлъчните пътища: хепатит; холангит; холецистит; холангиохолецистит; холангиохепатит и др. Б) Жлъчно – каменна болест.
          В) Хронични интоксикации на черния дроб от професионални, битови и др. причини.
          Г) Функционални заболявания на жлъчните пътища ( дискинезии).
          Д) Състояние след операции на чернодробно – жлъчния апарат.
       3. Задстомашна жлеза:
Хронични панкреатити от възпалително или токсично естество – от професионален или битов характер.
       4. Бъбречно – отделителна система:
          А) бъбречно – каменна болест с или без пиелонефрит.
          Б) Подагра и уратна диатеза, оксалурия, фосфатурия.
          В) Диабет – инсулинонезависим в лека и средно изразена степен.
       5. Професионални заболявания:
Интоксикации от фармацевтичната промишленост, с тежки и цветни метали; с радионуклеиди и др.
       6. Заболявания и състояния на организма, свързани с дефицит на флуор: остеопороза ( възрастова и след операции и имобилизации); забавена консолидация на костните фрагменти след фрактури и др.
    III. Инхалационно лечение може да се прилага при следните заболявания:
       1. Оториноларингологични заболявания:
подостри и хронични процеси от инфекциозно, токсично, химично, алергично, физично и смесено естество – ринити; фарингити; синуити; тонзилити; ларингити; трахеити.
       2. Белодробни заболявания:
хронични бронхити; хронични пневмонии; бронхиална астма; пневмосклероза; белодробен емфизем и др.
    IV. Иригационно балнеолечение – може да се прилага при следните заболявания и патологични състояния:
       1. Заболявания на устната кухина и носоглътката:
стоматити; гингивити; синуити; ринити и др. от възпалително, токсично или друго естество.
       2. Заболявания на дебелото черво:
колити; проктити и др.
       3. Заболявания на женската полова система:
вулвит; вулвовагинит; ендоцервицит и др.
Целесъобразно е в курорта да се лекуват следните заболявания:
       1. Професионални увреждания:
          А) с тежки цветни метали – олово, цинк, манган, живак и др.
          Б) с радионуклеиди.
          В) от химични, фармацевтични и др. токсични кокси.
       2. Хронични неспецифични белодробни заболявания: хронични бронхити и хронични пневмонии от токсично, възпалително или алергично естество; начални стадии на хронична белодробна недостатъчност; белодробен емфизем; белодробна астма и др.
       2.1.Заболявания на локомоторния апарат:
          А) Заболявания на опорно – двигателния апарат от дегенеративно естество.
          Б) Заболявания на периферната нервна система от възпалително, дегенеративно или травматично естество – артрити; контузии; следфрактурни състояния и др.

 

Σχετικά με εμάς

SPA επιβίβασης «ΜΠΙΑΛΟ ΜΟΡΕ» είναι το όνομα του ξενοδοχείου, χτισμένο κατά την δεκαετία του τριάντα τον περασμένο αιώνα από τον παππού μας Ιβάν Γκαβάζοφ ο οποίος ήταν και ένας από τους ιδρυτές του χωριού Μπάνιτε, το οποίο τότε ονομαζόταν Λούντζα. Εδώ στην καρδιά της Ροδόπης, στα 750 μέτρα υψόμετρο θα βρείτε την ηρεμία και ξεκούραση που χρειάζεστε.

Περισσότερα

Ορόσημα

Το θέρετρο Μπάνιτε είναι σημείο εκκίνησης για εκδρομές στις ομορφιές του ποταμού ή σε τοποθεσίες όπως: ΜΠΕΛΙΤΕ ΜΠΡΕΖΗ (32 χλμ.), ΧΑΗΝΤΟΥΣΚΗ ΠΟΛΙΑΝΗ (30 χλμ.), στην κορυφή ΡΟΖΕΝ το αστεροσκοπείο (15 χλμ.), το καταφύγιο ΠΡΕΣΠΑ (5 χλμ.), ΚΟΝΝΙΤΣΙΤΕ, ο ναός του Διόνυσου στο ΠΕΡΠΕΡΙΚΟΝ και το συγκρότημα – Τατούλ.

Περισσότερα